شمشیربازی

شمشیربازی قهرمانی جوان و نوجوانان آسیا، مدال برنز سابریست های جوان ایران قطعی شد

سابریست های جوان ایران با راهیابی به مرحله نیمه نهایی سابر جوانان آسیا مدال برنز خود را قطعی کردند.

2 تیر 1398