پینگ پنگ

افتتاح مجموعه شهید دستجردی؛ به زودی

مریم قاسمی-خبرنگار:مجموعه سرپوشیده ورزشی و طبقاتی سردار شهید وحید دستجردی به زودی افتتاح می گردد.

21 آبان 1398

پرچمدار کاروان ایران هم طلایی شد، محمدیاری نقره گرفت

به گزارش خبرنگاران به بازی های پاراآسیایی 2014 اینچئون، در ادامه رقابت های دوومیدانی در ماده پرتاب وزنه، کلاس F55-56 ایران بیشترین نماینده را داشت. پرویز گلپسند، محمدعلی ملک پور، علی محمدیاری، مرتضی مختاری و جلیل باقری جدی در این ماده با رقبایی از کشور...

5 آبان 1398