دوچرخه سواری

تعطیلی مدارس؛ نسخه ای قدیمی برای کاهلی سازمان محیط زیست ، چه کسی مسئول خسارت به دانش آموزان است؟

گویا مسئولین ترجیح می دهند تا کم کاری دیگر سازمان ها را با تعطیلی مدارس و ضربه به نظام آموزشی جبران نمایند، اما قطعا آموزش و پرورش محل خوبی برای جبران کوتاهی دیگر ارگان ها همچون شهرداری و سازمان محیط زیست نیست.

4 بهمن 1398

مسابقات آزاد دوچرخه سواری کشوری در آبسرد برگزار گردید

به گزارش خبرنگاران، صبح آدینه و هم زمان با آخرین روز از هفته دولت مسابقات آزاد دوچرخه سواری کشوری در شهر آبسرد از توابع شهرستان دماوند برگزار گردید.

4 مهر 1398