استارتاپ

استارت آپ های دانشگاهی اقتصاد کشور را رقابتی می نمایند

مدیر کل پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: اگر همه مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاه ها برای پیشرفت در حوزه فناوری به برگزاری استارت آپ بپردازند نه تنها دستاوردهای خوبی کسب می نمایند بلکه به رقابتی کردن اقتصاد کشور یاری خواهند کرد. ...

10 مهر 1398

بزرگترین استارت آپ های منطقه متعلق به ایران است

معاون علمی و فن آوری رئیس جمهوری گفت : کشورمان با وجود 6 هزار استارت آپ فعال بزرگترین استارت آپ های منطقه را به خود اختصاص داده که باید از این ظرفیت در راستای توسعه پایدار بخوبی استفاده گردد.

13 تیر 1398